Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

Số kí hiệu 19/KH-UBND
Ngày ban hành 05/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/04/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UBND huyện Trực Ninh
Người ký Lưu Văn Dương

Nội dung

Thực hiện chương trình số 06-CTr/HU ngày 11/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm: ke-hoach-ubnd0001