Điều kiện, Thủ tục chuyển trường

Điều kiện, Thủ tục chuyển trường

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH I. Đối tượng chuyển trường: * Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; * Học sinh có…
Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục…